VÄLKOMMEN TILL VITVARUÅTERVINNING

Vitvaruåtervinning i Sverige AB är en gemensam organisation för medlemsföretag inom EHL som har till uppgift att hantera det finansiella garantiåtagandet inom producentansvaren för de medlemsföretag som anslutit sig.

Vitvaruåtervinning aktiverades för att säkerställa de ingående företagens finansiella garantiansvar under 2007. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90 %.